De beste hypotheek voor jou?
We pakken het meteen goed aan.

Ik zie het als mijn taak om door goed naar jouw wensen te luisteren samen de beste oplossing voor jouw hypotheek en verzekeringen te vinden.

Samen gaan we de diverse aanbieders met elkaar vergelijken op prijs, voorwaarden en de eventuele extra mogelijkheden van de aanbieders om zo te komen tot de oplossing die het beste bij jouw situatie past.

Nadat de keuze voor de geldverstrekker is gemaakt ga ik alles verder voor je in gang zetten. Ik neem je zoveel mogelijk papierwerk uit handen. Dan kun jij je richten op de echt leuke dingen zoals de inrichting van uw nieuwe woning en alles wat verder komt kijken bij de verhuizing.

Hypotheekgesprek plannen

Het oriënterende gesprek

Het oriënterend gesprek
In het oriënterende gesprek inventariseren we jouw financiële situatie en luister ik goed naar jouw wensen. In dit gesprek krijg je daarna een goede indicatie van je maximale hypotheekbedrag op basis van je inkomen en de daarbij horende maandlasten. Ook komen de diverse hypotheekvormen aan de orde zodat je wat meer inzicht. krijgt in de verschillende aflossingsvormen en de gevolgen voor je maandelijkse lasten. In dit gesprek krijg je ook van mij een opgave van de advies- en bemiddelingskosten zodat je vooraf weet wat mijn uiteindelijke nota gaat worden.

De adviesfase

De adviesfase
Op basis van alle aangeleverde gegevens en jouw (woon)wensen ga ik alle informatie verwerken in een adviesrapport waarin de keuze van de geldverstrekker, hypotheekvorm en rentevaste periode worden gemotiveerd. In het adviesrapport worden ook diverse scenario’s doorgerekend zoals de inkomenssituatie bij overlijden, pensionering, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Mochten daarin hiaten worden geconstateerd dan wordt daar door mij ook een oplossing voor aangedragen zodat nu en in de toekomst de hypotheek nog steeds goed past bij de gewijzigde inkomenssituatie.

De bemiddelingsfase

De Bemiddelingsfase
Zodra de keuze van de geldverstrekker gemaakt is ga ik voor jou de offerte bij de hypotheekbank aanvragen en ga alle verder bijkomende zaken zoals de taxatieopdracht in gang zetten en de gewenste verzekeringen voor jou aanvragen. Ook kijken wij met jou mee of de concept koopovereenkomst juist is opgemaakt zodat je die ook met een gerust hart kan gaan ondertekenen. In deze fase bewaak ik ook alle belangrijke termijnen (zoals de termijn voor de ontbindende voorwaarden financiering en de bankgarantie) zodat alles op tijd geregeld is. Bij elke stap in dit proces houd ik je op de hoogte van iedere ontwikkeling. Indien er op bepaalde punten actie van jouw kant gevraagd wordt hoor je dat gelijk van mij. Nadat alle documenten bij de geldverstrekker zijn aangeleverd, vindt de definitieve beoordeling plaats. Wanneer alles akkoord gegeven is, wordt de definitieve offerte door de bank opgemaakt en is de hypotheek definitief rond. Dan begint het wachten op de datum van de overdracht van de woning.

De overdrachtsfase

De Overdrachtsfase
Zodra de hypotheekaanvraag definitief is goedgekeurd ga ik de notaris informeren en vraag ik aan de notaris om ons op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in je dossier en vraag aan de notaris om een kopie van alle stukken die jij van de notaris ontvangt ook naar mij toe te sturen zodat ik altijd over jouw schouders kan meekijken of alles juist is opgemaakt. Indien gewenst kan ik ook met jou meegaan naar de notaris bij de overdracht van de woning en het ondertekenen van de aktes bij de notaris. Voor de overdracht van de woning kan ik ook de verzekeringen voor de woning en inboedel voor je verzorgen.

De woonfase

De woonfase
Ook na de verhuizing ben ik er voor jou! In het bedrag van onze éénmalige advieskosten is ook inbegrepen dat, indien gewenst, ik voor jou een verzoek kan indienen bij De Belastingdienst om het te verwachten belastingvoordeel alvast maandelijks uit te laten keren (voorlopige teruggave). Tegen een geringe vergoeding kan ik ook jouw jaarlijkse belastingaangifte verzorgen zodat je zeker weet dat je geen aftrekposten bent vergeten om op te geven. Als er vragen zijn over je hypotheek kun je altijd contact met mij opnemen. Ik neem sowieso periodiek contact met jou op om te informeren of er nog ingrijpende wijzigingen zijn geweest in jouw persoonlijke situatie die van belang kunnen zijn voor je hypotheek of verzekeringen.